Vijesti
10. 1. 2020.

S Ursulom von der Leyen & Charlesom Michelom: Građani moraju snažnije osjetiti prednosti EU članstva!

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se na Markovu trgu s predsjednicom Europske komisije i predsjednikom Europskog vijeća. Razgovarali su o prioritetima RH & programu parlamentarnih sastanaka tijekom EU2020HR. Osim toga, pokrenut je parleu2020.sabor.hr - web parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a.

S URSULOM VON DER LEYEN

Sugovornici su istaknuli važnost hrvatskog predsjedanja koje dolazi u izazovnom trenutku za Europsku uniju - s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine, kao i na brojne druge unutarnje i vanjske izazove.

Naglasili su također da nacionalni parlamenti imaju važnu ulogu u postupku donošenja europskog zakonodavstva & približavanja europskih politika i tema građanima. U tom smislu, Jandroković je pozdravio Konferenciju o budućnosti Europe kojom će se intenzivirati dijalog s europskim građanima. Građani moraju snažnije osjetiti prednosti članstva, poboljšanje kvalitete njihovog života i sigurnost koju im pruža pripadnost Uniji.

Zaključno, izrazili su zadovoljstvo budućom suradnjom Hrvatskog sabora i drugih nacionalnih parlamenata s Europskom komisijom na brojnim temama od zajedničkog interesa.

S CHARLESOM MICHELOM

Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da će zastupnici nacionalnih parlamenata država članica EU-a imati priliku dati svoj doprinos u rješavanju brojnih izazova s kojima se suočava Europa.

S predsjednikom Europskog vijeća razgovarao je i o aktualnim temama u Europskoj uniji, o kojima će Hrvatska u sljedećih šest mjeseci koordinirati zajednička stajališta - Brexitu, Višegodišnjem financijskom okviru i proširenju. 

Financiranje politika s dodanom vrijednošću

Kada je riječ o dugoročnom europskom proračunu, Jandroković je istaknuo potrebu pravodobnog pronalaska kompromisa o nastavku financiranja politika s dodanom vrijednošću i financiranja politika usmjerenih novim izazovima.

Izdvojio je također da je za Hrvatsku važan nastavak vjerodostojne politike proširenja te da će RH raditi na postizanju suglasja o potvrđenoj europskoj perspektivi za kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje, uz njihovo dosljedno ispunjavanje utvrđenih kriterija za članstvo.

WEB PARLAMENTARNE DIMENZIJE EU2020HR

Hrvatski sabor objavio je internetsku stranicu parleu2020.sabor.hr za potrebe komuniciranja i praćenja aktivnosti parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Stranica je trojezična te nudi sadržaje na hrvatskom, engleskom i francuskom.

Hrvatski sabor, kao nacionalni parlament države članice koja predsjeda Vijećem, nositelj je parlamentarne dimenzije predsjedanja u okviru koje će se do 30. lipnja održati pet međuparlamentarnih konferencija i sastanaka. Na njima će predstavnici nacionalnih parlamenata i Europskog parlamenta raspravljati o temama od zajedničkog interesa - koje proizlaze iz strateških dokumenata europskih institucija te Programa i prioriteta hrvatskog predsjedanja.

5 konferencija s od 150 do 400 sudionika

Konferencije i sastanci na parlamentarnoj razini okupljaju od 150 do 400 sudionika i u organizacijskom smislu vrlo su zahtjevni. Četiri od ukupno pet konferencija održat će se u Zagrebu, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici i u Hotelu Westin, a jedan sastanak održat će se u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Prvi po redu je Sastanak predsjednika odbora za poslove Unije (COSAC), koji će se od 19. do 20. siječnja održati u Zagrebu.

A A A