U nedjelju, 11. veljače u organizaciji HDZ-a Mlinovi (PO HDZ Podsljeme) održan je koncert virtuoza klasične gitare Darka Pelužana uz pratnju dvaju violinista Zagrebačke filharmonije Tomislava Ištoka i Sergija Vilchynskyog.  Prvi je to u nizu događanja u okviru ciklusa 'Večeri kulture u Mlinovima'. Prepuna dvorana i dugotrajni pljesak na kraju koncerta samo su nagovještaj novih događanja koje će organizirati predsjednik TO HDZ Mlinovi i predsjednik Mjesnog odbora Mlinovi Marko Erdeljac.