Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja od 1.1. - 30.6.2018., Gradski odbor HDZ-a Nove Gradiške