ŽUPANIJSKI ODBOR HDZ-A BPŽ ZA RATIFIKACIJU KONVENCIJE S UKLJUČENOM INTERPRETATIVNOM IZJAVOM

(Slavonski Brod, 22.3.2018.) Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Brodsko- posavske županije na svojoj je sinoćnjoj sjednici izglasao nastavak procesa ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s naglaskom na uključivanje interpretativne izjave. Odluka je donijeta s 28 glasova ZA, jednim suzdržanim, bez ijednog protiv.

Članovi brodsko- posavskog Županijskog odbora HDZ-a smatraju kako je ratifikacija Konvencije potrebna zbog bolje borbe protiv nasilja nad ženama i protiv nasilja u obitelji. Međutim, zbog mogućih pogrešnih tumačenja sadržaja Konvencije, Županijski odbor smatra da je potrebno uz ratifikaciju Konvencije uključiti interpretativnu izjavu koja će dodatno istaknuti kako se Konvencija prvenstveno odnosi na zaštitu žena od nasilja i nasilja u obitelji, da odredbe konvencije ne sadrže obveze uvođenja rodne ideologije niti redefiniranje ustavne definicije braka te da je Konvencija u skladu s Ustavom RH, posebno s odredbama o ljudskim pravima i slobodama.

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a BPŽ, saborski zastupnik i član Predsjedništva HDZ-a Pero Ćosić objasnio je kako su članovi Županijskog odbora, kao i cijela stranka snažno zalažu za borbu protiv nasilja nad ženama i protiv nasilja u obitelji. „Ne želimo nasilje u društvu, nad ženama, u obitelji, niti bilo gdje drugdje. Imamo nultu toleranciju na sve oblika nasilja i naša je dužnost da, prvenstveno zbog višeg standarda zaštite žena od nasilja i nasilja u obitelji, ratificiramo spomenutu Konvenciju.“ Predsjednik Ćosić objasnio je zašto je ŽO HDZ-a BPŽ za ratifikaciju uz uključivanje interpretativne izjave: „U medijskom prostoru puno je netočnih i zbunjujućih informacija o sadržaju Konvencije i upravo zbog preveniranja trenutnih i mogućih naknadnih krivih i zlonamjernih tumačenja njenog stvarnog sadržaja smatramo da uz ratificiranje treba uključiti interpretativnu izjavu. Svaka zemlja ima pravo precizirati neke odredbe međunarodnih ugovora u njihovoj primjeni i to trebamo učiniti.“           

ŽO HDZ-a BPŽ