Domoljubna koalicija, kojoj je upravo riječ LJUBAV u imenu i na području Treće izborne jedinice ( u Krapinsko – zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji) okupila je većinu hrvatskih stranaka, koje dijele iste vrijednosti — OBITELJ, NARODNJAŠTVO, KRŠĆANSKI KORIJENI, SOCIJALNI NAUK, DOMOLJUBLJE I DOMOVINA! To su vrijednosti koje dijeli ogromna većina hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana. Zato su to i vrijednosti na kojima mora počivati svaka hrvatski orijentirana koalicija. Stranke okupljene u Domoljubnoj koaliciji u cijelosti se nadahnjuju tim vrijednostima, te na učenju Starčevića, Radića i Tuđmana žele izgraditi modernu, europsku, demokratsku, socijalno ravnopravnu i naprednu Hrvatsku u kojoj će građani uživati najviše standarde osobnog i društvenog blagostanja.

S takvim ciljevima i nastojanjima Domoljubna je koalicija na području triju županija sjeverozapadne Hrvatske okupila čak osam stranaka koje dijele gore spomenute vrijednosti.

Uz stožernu i najveću hrvatsku stranku – HDZ – Hrvatsku demokratsku zajednicu – u Domoljubnoj su koaliciji u Trećoj izbornoj jedinici okupljene: HSS – Hrvatska seljačka stranka; HRAST – Pokret za uspješnu Hrvatsku; HSLS – Hrvatska socijalno-liberalna stranka; HSP AS – Hrvatska stranka prava „Ante Starčević“; HDS – Hrvatska demokratska stranka; BUZ – Blok Umirovljenici zajedno; ZDS – Zagorska demokratska stranka.

U tim strankama danas se nalaze ljudi s dovoljno znanja, sposobnosti, poštenja i mudrosti, čiji je isključivi motiv bavljenja politikom služenje zajednici i doprinos boljitku dragoga kajkavskog kraja. Takvi ljudi, uz neophodno iskustvo starijih članova stranaka Domoljubne koalicije, danas predstavljaju novu generaciju hrvatske politike. To su ljudi koji žele, znaju i mogu promijeniti ovaj negativni smjer u kojem, nažalost, aktualna vlast vodi Hrvatsku, pri čemu je baš sjeverozapadni dio u protekle četiri godine osjetio svu nesposobnost odlazeće vlasti.

Domoljubna koalicija u sve tri sjeverozapadne županije u ove izbore kreće afirmativno, odlučno i pobjednički.
Naslonjeni na program 5 PLUS koji je Hrvatska demokratska zajednica stvarala sa vrhom europske i hrvatske ekonomske struke, napravili smo i naš program – PET plus za naše tri županije, ali i PET PLUS za svaku općinu i svaki grad naše izborne jedinice…i to konkretnim projektima iza kojih stojimo i na kojima ćemo inzistirati.
Za razliku od ostalih jedino mi imamo takav program i jedino je takav program jamstvo boljitka naših krajeva, ali i Hrvatske u cijelosti.

Iz njega izdvajam samo nekoliko detalja:
- Kao kraj koji je perjanica hrvatskog poduzetništva, obrtništva i gospodarstva zalagati ćemo se za razvoj općih ali i specijaliziranih gospodarskih inkubatora u sve tri županije…
- Svi infrastrukturni projekti koji se danas provode na području III. Izborne jedinice, projekti su koje je osmislio i ugovorio HDZ sa svojim partnerima. Inzistiramo da se oni provode i dalje, ali bržim intenzitetom nego do sada…
Naglasak ipak mora biti na još nekoliko velikih projekta:
- Modernizacija i kompletna elektrifikacija željezničke pruge Zagreb – Zabok – Varaždin – Čakovec – Kotoriba, koja je žila kucavica naših krajeva, najjeftiniji prijevoz za naše radnike, mlade, učenike i studente…
- Željeznički koridor Zagreb – Krapina – Maribor – Graz mora se uključiti u Paneuropski prometni koridor DESET A (X A) – koji će omogućiti brzu modernizaciju tog pravca i Hrvatsko zagorje pretvoriti u predgrađe glavnog grada Hrvatske.
- Brzom cestom moramo povezati Krapinu i Varaždin kako bi se napokon stvorili uvjeti i za bolju gospodarsku povezanost sjeverne Hrvatske.
- Inzistirati ćemo na rješenju sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Aglomeracije Varaždin, Donje Međimurje, Zabok i Zlatar) jer time pokazujemo da želimo odgovorno voditi brigu o zaštiti okoliša u ovome kraju.
- Poljoprivrednicima ćemo omogućiti okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i povećanje proizvodnje. Ne želimo više dopuštati da poljoprivrednici propadaju i odustaju od proizvodnje… Država mora brinuti prije svega o malim proizvođačima, a tek onda o svima ostalima. Nažalost, velik dio poljoprivrednih površina i na području naših triju županija je zapušten i izvan bilo kakvog državnog promišljanja. Zato inzistiramo na ponovnom osnivanju specijaliziranih zadruga i seljačkih tržnica, te brendiranju tradicijskih proizvoda, lokalnih proizvoda i povezivanju s turizmom. Domaća hrana mora se ponovno vratiti na naše stolove ali i na stolove naših turističkih objekata.
- Kontinentalni turizam jedna je od ključnih grana razvoja naših krajeva. Inzistirati ćemo na revitalizaciji svih termalnih kupališta na području triju županija te na spoju poljoprivredne proizvodnje i turizma. U tome ćemo koristiti i primjenjivati iskustva naših susjeda u Sloveniji i Austriji, ali i drugih zemalja u kojima kontinentalni turizam u sinergiji s poljoprivredom predstavlja jednu od najvažnijih gospodarskih grana.
- U području visokog obrazovanja, bez kojeg nema ni gospodarskog rasta, djelovati ćemo na jačanju Sveučilišta Sjever, drugih visokoškolskih institucija te regionalnih veleučilišta. U njima ćemo poticati otvaranje novih programa sukladno potrebama gospodarstva, te stavljanje istih u državni sustav tamo gdje to još uvijek, kao u Krapisnko – zagorskoj županiji, nisu.

Ovo je tek nekoliko naznaka iz programa Domoljubne koalicije za III. Izbornu jedinicu. No cjeloviti program obuhvaća sve ključne potrebe naše regije, kako u gospodarskom smislu, tako i u infrastrukturi, poljoprivredi, kulturi, turizmu, socijali, odgoju i obrazovanju, te svim drugim područjima društvenog života.

Zato su očekivanja Domoljubne koalicije da će glasači u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji prepoznati program i vrijednosti, te da su stvoreni uvjeti za do sada najbolji rezultat naših stranaka na području ove izborne jedinice. To, pak, znači da su stvoreni i uvjeti za vraćanje demokršćanske i narodnjačke opcije na vlast u velikoj većini gradova i općina te u svim županijama III Izborne jedinice.