Dubravka Šuica

U povodu glasovanja o pravilima za veleprodajna tržišta roaminga u Strasbourgu je na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta ovog tjedna održana rasprava na kojoj je sudjelovala voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica. U svome je istupu naša eurozastupnica podržala i pozdravila ukidanje naknada za roaming te konačno stvaranje jedinstvenog telekomunikacijskog tržišta.

„Roam Like at Home“

Continue Reading

Voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica je - uz potporu eurozastupnika Ivane Maletić, Željane Zovko i Ivice Tolića - predložila za nagradu „Europski građanin“ isusovca Tvrtka Baruna.

Prepoznavanje dobroga u drugome

Continue Reading

Odbor za vanjske poslove (AFET) Europskog parlamenta imenovao je potpredsjednicu Dubravku Šuicu predsjednicom Radne skupine za Istočno partnerstvo. Ova radna skupina raspravlja i ocjenjuje odnose Europske unije sa šest zemalja Istočnog partnerstva - koju čine Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Bjelorusija, Azerbajdžan i Armenija.

S obzirom na sve veće pokušaje proširenja ruskog utjecaja, Europska unija se mora usredotočiti na jačanje odnosa s tim zemljama koje su pokazale volju za suradnju, a koje se uistinu žele integrirati s Europskom unijom - politički, ekonomski i socijalno.

Continue Reading

Na inicijativu voditeljice naše delegacije u Europskom parlamentu (potpredsjednice Žena Europske pučke stranke i zamjenske članice Odbora za prava žena i jednakost spolova) Dubravke Šuice u Bruxellesu je jučer održana konferencija na temu - „Ravnopravnost žena i muškaraca na radnom mjestu i u politici“. Na konferenciji su - uz eurozastupnike i zaposlenike Europskog parlamenta - prisustvovali i gosti iz Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta (ZŠEM).

Izazov i u najrazvijenijim demokracijama

Continue Reading

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu jučer su eurozastupnici usvojili su “Paket o otpadu“. Sastoji se od četiri izvješća: “Direktiva o otpadnim vozilima, otpadnim baterijama i akumulatorima te otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi”, “Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu”, “Direktiva o otpadu” i “Direktiva o odlagalištima otpada”. Eurozastupnici su izglasali  da se udio otpada koji se reciklira poraste s današnjih 44 posto na 70 posto do 2030.

Otpad pretvoriti u resurs

Continue Reading

U povodu prošlotjednog obilježavanja Međunarodnog dana žena, na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu održana je zajednička rasprava na temu ravnopravnosti spolova. Raspravljalo o tri izvješća Europskog parlamenta: „Ravnopravnost žena i muškaraca u Europskoj uniji 2014.- 2015.“, „Jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosnu pružanju usluga“ i „Sredstva EU-a za ravnopravnost spolova“.

Izjednačiti plaće

Continue Reading
Šuica: Načela federalizma, decentralizacije i supsidijarnosti trebaju biti dio unutarnjeg ustroja BiH!

Na Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta jučer je većinom glasova usvojeno izvješće o napretku Bosne i Hercegovine. Izvjestitelj je zastupnik Europske pučke stranke Cristian Dan Preda, a na izvješće je uloženo ukupno 288 amandmana.

Prihvaćeni amandmani

Continue Reading

Na Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta eurozastupnici su raspravljali o nacrtima izvješća o Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji -  državama kojima EP daje svoje stajalište na Izvješća o napretku Europske komisije i situacijama u pogledu njihovog pristupanja EU.

Federalizam, decentralizacija i supsidijarnost

Izvjestitelji za Makedoniju i Crnu Goru prvi put su predstavili nacrte izvješća, dok su izvješća o BiH i Albaniji već u fazi razmatranja amandmana.

Continue Reading
Predsjednik Odbora za vanjske poslova EP-a David McAllister i potpredsjednica Dubravka Šuica

Uobičajena procedura u Europskom parlamentu jest da se na pola mandata preispituje predsjedanje i članstvo u odborima, pa je tako na današnjoj konstituirajućoj sjednici Odbora za vanjske poslove za predsjednika izabran njemački zastupnik David McAllister (CDU), koji je zamijenio dugogodišnjeg predsjednika Elmara Broka (također CDU).

Priznanje za našu delegaciju

Za potpredsjednicu Odbora ponovno je izabrana voditeljica HDZ-ove delegacije u EP-u Dubravka Šuica - što je uistinu veliko priznanje za nas.

Continue Reading

Poznato je da američki građani slobodno putuju Europskom unijom, dok građani Hrvatske, Bugarske, Cipra, Poljske i Rumunjske moraju ispunjavati zahtjevnu aplikaciju za vizu. Kanada pak zahtijeva vize za građane Bugarske i Rumunjske.

Kao članica Delegacije Europskog parlamenta za odnose sa SAD, voditeljica naše delegacije u EP-u Dubravka Šuica više je puta uputila pitanje veleposlaniku EU u Washingtonu Davidu O'Sullivanu i američkom veleposlaniku u EU Anthonyju L. Gardneru, kao i Europskoj komisiji, o ukidanju viza za hrvatske građane.

Continue Reading

Pages

Subscribe to RSS - Dubravka Šuica