Na plenarnoj sjednici u Strasbourgu jučer je održana zajednička rasprava na temu budućnosti višegodišnjeg financijskog okvira i sustava vlastitih resursa EU proračuna nakon 2020. U raspravi je sudjelovao i povjerenik Europske komisije za proračun i ljudske potencijale Günther H. Oettinger. Proračun Europske unije strateški je dokument kojim se definiraju glavne politike i prioriteti za financiranje te ciljevi koji se žele postići financiranjem programa, aktivnosti i projekata iz proračuna EU.

Dijalog i suradnja

Povjerenik Oettinger u svom je govoru istaknuo kako je potrebno osigurati dodatna sredstva za nove prioritete i izazove koji su pred Europskom unijom. To su u prvom redu migracije, upravljanje vanjskim granicama, obrambena politika, borba protiv terorizma, ali i brojni ekonomski, socijalni, energetski i okolišni izazovi. Povjerenik je naglasio da će EU proračun zbog Brexita biti manji, a potrebe su veće, te kako je važno razmisliti o prioritetima financiranja i povećanju uplata država članica: -

- Potrebe za financiranjem iz proračuna EU se postepeno povećavaju stoga neće biti jednostavno voditi rasprave o postojećim i budućim politikama koje se trebaju financirati. Iz navedenog razloga bitan je dijalog i izražena suradnja između Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća.

Četiri glavne poruke

Naša eurozastupnica Ivana Maletić je tijekom rasprave uputila četiri glavne poruke:

1. EU proračun je malen, u usporedbi s proračunima država članica, da bismo s njim mogli riješiti sve izazove pred kojima se EU nalazi,

2. Potrebna je veća koordinacija i sinergija s proračunima država članica,

3. Kohezijska i poljoprivredna politika su ključne jer jačaju jedinstveno tržište, a od toga korist imaju sve države članice, a najviše najrazvijenije države članice koje su ujedno i neto uplatiteljice u EU proračun,

4. Naš cilj mora biti što brži dogovor i što brže usvajanje budućeg proračuna jer će to osigurati pravovremenu provedbu.

Politika solidarnosti

Eurozastupnica Maletić je ovim pozvala Europsku komisiju da podrži stajalište Europskog parlamenta vezano uz Kohezijsku politiku koja mora ostati politika za sve regije Europske unije i po iznosima na razini sadašnjeg proračuna EU što je slično prvom scenariju iz prijedloga Komisije. Kohezijska politika je politika solidarnosti kroz koju odgovaramo na brojne izazove: nedostatak investicija; poticanje istraživanja, razvoja i inovacija; nova znanja i vještine; smanjenje broja siromašnih i socioekonomskih razlika među građanima i među regijama; energetska učinkovitost; klimatske promjene i drugo.

Uz to, jednako visoka izdvajanja za poljoprivrednu politiku koja treba što više usmjeriti prema malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.