Naša eurozastupnica Ivana Maletić, kao članica Odbora za regionalni razvoj, izvjestiteljica je za mišljenje o Godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (EIB-a) za 2016. godinu. Ovo je bilo prvi put da Odbor za regionalni razvoj daje mišljenje Odboru za proračun na izviješće EIB-a, iako EIB ima izuzetno važnu ulogu pomaganja, savjetodavno i financijski, u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz europskih fondova.

Ponosni smo jer su sve točke iz mišljenja REGI-a usvojene i u izvješću BUGET-a - o kojem se raspravljalo na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu 7. veljače. U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Europske komisija Jyrki Katainen i predsjednik EIB-a Werner Hoyer.

Uloga EIB-a

EIB ima važnu ulogu u provedbi kohezijske politike kroz aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta za pripremu projekata, konzultantske i analitičke usluge te osiguranje zajmova za nacionalna sredstva sufinanciranja. EIB ispunjava niz važnih uloga u provedbi kohezijske politike, prvenstveno daje savjetodavne i analitičke usluge kao pomoć državama  kroz instrumente JEREMIE, JESSICA te pomoć u upravljanju fondovima financijskih instrumenata sufinanciranih kroz kohezijsku politiku. Tu spadaju i aktivnosti izgradnje kapaciteta - inicijative JASPERS i JASMINE i druge aktivnosti tehničke pomoći povezane s osnovnim aktivnostima EIB-a.

Podupiranje razvoja slabije razvijenih krajeva

Maletić je u jednominutnom predstavljanju izvješća pozvala predstavnike EIB-a na transparentnost kroz pripremu detaljnih izvješća o aktivnostima kojima podupiru razvoj nerazvijenih regija u EU odnosno provedbu kohezijske politike.

- Uloga je EIB-a jako važna u razvoju čitavog europskog gospodarstva. EIB treba osigurati jačanje jedinstvenog tržišta, financiranje projekata za modernizaciju i razvoj novih djelatnosti, te projekata kojima se jača suradnja i povezivanje država članica. Ali i ono što je još dodatno posebno istaknuto u regulativi - podupiranje razvoja slabije razvijenih krajeva. Upravo time je istaknuta važna uloga EIB-a u provedbi kohezijske politike. EIB svojim instrumentima financira savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekata kohezijske politike, a isto tako osigurava povoljna kreditna sredstva za nacionalno sufinanciranja, za izgradnju kapaciteta. Problem je što ne možemo ocijeniti koliko su te aktivnosti uspješne jer nema podataka niti izvješća o uloženim sredstvima - prema aktivnostima i po državama članicama. Pozivam EIB na veću transparentnost i posebno izvještavanje o aktivnostima vezanim uz provedbu kohezijske politike.

Sektorska analiza

Pripremajući mišljenje REGI odbora naša je eurozastupnica detaljno proučila izvješće EIB iz kojeg se vidi da je prema zemljopisnoj raspodjeli kreditiranja po državama u kojima se projekti provode 54,11 posto svih zajmova odobrenih u 2016. dobilo pet država članica -Španjolska, Italija, Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Sektorska analiza pokazala je da ukupan iznos odobrenih kredita u 2016. za navedenih pet država članica unutar sektora industrije iznosi 82 posto, za energetski sektor 72 posto, dok je pak za sektor prometa usmjereno 58 posto alokacije.

Maletić:

 - Ovako koncentrirana ulaganja u pet najvećih i bogatih država članica i u područja koja dodatno podižu njihovu konkurentnost i potiču rast, teško je povezati s ulogom EIB-a u razvoju najnerazvijenijih regija.

Eurozastupnici traže veću transparentnost

Dosta zastupnika je u raspravi koristilo upravo rezultate analize eurozastupnice Maletić iznijete u mišljenju REGI-a te su zajednički tražili veću transparentnost i promjenu u modelima rada EIB-a. Predsjednik EIB-a Hoyer i potpredsjednik EK Katainen kao odgovor istaknuli su da EIB radi temeljem zahtjeva država te da ne ide od države do države nudeći zajmove tako da raspodjela i iskorištenost ovisi o aktivnosti država. Vezano uz transparentnost, pozivali su se na detaljnu objavu svih podataka o korištenju tzv. Junckerovog fonda.

Može se zaključiti da su izbjegavali odgovoriti na kritike jer je činjenica da su instrumenti savjetodavne pomoći u pripremi projekata upravo i uvedeni kako bi EIB pomogao najnerazvijenijim državama članicama da iskoriste što više sredstava odnosno da budu što aktivnije, međutim radi li to i u kolikoj mjeri ne znamo, jer nema informacija. Kritika vezana uz transparentnost odnosila se upravo na nedostatak podataka o aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku, a nitko nije spominjao u tom kontekstu „Junckerov fond“ za koji znamo da su detaljni podaci svima dostupni na Internetu.

Više detaljnih podataka

Eurozastupnica Maletić nastavit će inzistirati na detaljnim podacima o radu EIB-a, napose na aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku te će tražiti promjene u načinima rada kako bi EIB ispunjavao zadaće koje su mu zadane člankom 309. Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Pročišćena inačica objavljena je na:

http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf

Detaljnije o mišljenju koje je Ivana Maletić pripremila možete pročitati na:

http://www.ivana-maletic.com/novosteu/maletic-vecina-sredstava-eib-a-raspodijeljena-pet-drzava-clanica-ne-pomaze-ravnomjernom-razvoju/

Mišljenje možete pronaći na:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-610.735%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fHR