Na sjednici Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) Europskog parlamenta održana je jučer godišnja razmjena mišljenja - u sklopu strukturiranog dijaloga s povjerenikom Europske komisije za okoliš, pomorstvo i ribarstvo Karmenuom Vellom.

Tri ekološka problema

U razmjeni mišljenja sudjelovala je i voditeljica naše delegacije u Europskom parlamentu (i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EP-a) Dubravka Šuica. U raspravi je povjerenika upitala za slučajeve onečišćenja u Republici Hrvatskoj - uzrokovanih od susjednih zemalja koje aspiriraju na članstvo u EU. Upozorila je, naime, na tri vodeća ekološka problema s kojima je Lijepa Naša suočena.

- Građani Hrvatske, posebice Slavonskog Broda, izloženi su štetnim emisijama iz rafinerije u Bosanskom Brodu - koji predstavljaju veliku ekološku i javnozdravstvenu opasnost. S albanskog nam pak područja dolazi smeće koje zatrpava hrvatsku obalu Jadranskog mora. Crna Gora je pak dogovorila gradnju naftne bušotine na samo nekoliko desetaka kilometara od Dubrovnika. S obzirom na morsku struju, u slučaju ekološke katastrofe zagađenje bi automatski došlo do hrvatske obale.

Izravno pitanje povjereniku

Stoga je Šuica izravno postavila sljedeće pitanje europskom povjereniku za okoliš, pomorstvo i ribarstvo:

- Zanima me kako Europska komisija namjerava utjecati na države aspirantice da poštuju pravila Europske unije u svrhu zaštite građana Republike Hrvatske?

Komisija upoznata s problemom

Povjerenik Karmenu Vella odgovorio je da je Komisija svjesna problema s kojima se Republika Hrvatska susreće.

- Istina je da postoje prekogranična neriješena pitanja između vas kao zemlje članice i zemalja kandidatkinja. Smatram da su rasprava i dogovor najbolji način za rješavanje ovog problema.

Istaknuo je da je i povjerenik za Europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn upoznat s ovim problemom.

Šuica neprestance upozorava

Ovo nije prvi put da eurozastupnica Šuica upozorava Europsku komisiju na probleme zaštite okoliša i zdravlja građana Republike Hrvatske uzrokovane opasnostima s područja susjednih zemalja. Šuica je, podsjećamo, više puta uputila - i pisano i usmeno -  pitanje EK u vezi zagađenog zraka u Slavonskom Brodu te tona smeća iz Albanije i Crne Gore koje zatrpavaju hrvatsku obalu. O ovim je problemima raspravljala i tijekom mnogih plenarnih sjednica.

DODATNI MATERIJALI:

Pitanje (Problem međunarodnog otpada na hrvatskoj obali) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-001367+0+DOC+XML+V0//HR&language=hr

Odgovor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-001367&language=HR

Pitanje ( Problem onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-000268+0+DOC+XML+V0//HR&language=hr

Odgovor: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-000268&language=HR

Priopćenje: http://dubravka-suica.eu/index.php/aktivnosti/plenarna-sjednica/item/7511-video-dubravka-suica-zagadenje-zraka-u-slavonskom-bordu-i-crnom-brdu-ne-poznaje-granice

Priopćenje: http://dubravka-suica.eu/index.php/aktivnosti/ostale-aktivnosti-u-ep/item/6776-slucaj-peljesac-problem-medunarodnog-smeca-na-hrvatskoj-obali