U Hrvatskom saboru je danas donesena Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Najviše predstavničko i zakonodavno tijelo u Republici Hrvatskoj tako je prvi put nakon 2002. donijelo jedan od strateških dokumenata - kojim se određuju politike za ostvarivanje nacionalnih interesa i postizanje sigurnosnih uvjeta, s obzirom na izmijenjenu sigurnosnu paradigmu.

Sveobuhvatni koncept sigurnosti

Strategija nacionalne sigurnosti RH razvija sveobuhvatni nacionalni koncept sigurnosti koji osigurava bolju koordinaciju, strateško planiranje, udruživanje resursa te ujednačeni razvoj sposobnosti s ciljem razvoja sigurnosnih politika koje će na nacionalnoj razini jamčiti građanima visoku razinu sigurnosti, u suradnji sa saveznicima i partnerima.

Nacionalni interesi i strateški ciljevi

Strategija nacionalne sigurnosti RH definira nacionalne interese - sigurnost  stanovništva te teritorijalni integritet i suverenost Republike Hrvatske koji su temeljni preduvjeti opstojnosti države u svim njenim funkcijama, dobrobit i prosperitet građana kao pokazatelj kvalitete i uspješnosti države, demokratskog političkog sustava i stabilnog društva, nacionalni identitet, međunarodni ugled i utjecaj koji omogućuju Republici Hrvatskoj sudjelovanje u međunarodnim procesima i u oblikovanju povoljnog međunarodnog okružja i ravnopravan položaj, suverenitet i opstanak hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, položaj hrvatske nacionalne manjine u drugim državama. Također, Strategija definira devet strateških ciljeva koji podupiru odgovarajuće nacionalne interese.

Sudjelovalo 150 stručnjaka

Proces izrade Strategije nacionalne sigurnosti RH i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti proveden je u svim fazama inkluzivnim pristupom, otvoreno i transparentno, a u izradi dokumenta sudjelovalo je oko 150 stručnjaka iz različitih institucija, medija, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Opći strateški dokument

Povjerenstvo za izradu Strategije održalo je ukupno šest sjednica, radna skupina izradila je četiri Nacrta, a završni nacrt Povjerenstvu je predstavljen u ponedjeljak, 5. lipnja 2017. godine. Održano je osam okruglih stolova, održavane su i pojedinačne konzultacije, a tijekom e-Savjetovanja zaprimljen je niz prijedloga i sugestija.

Strategija nacionalne sigurnosti RH je opći strateški dokument temeljem kojeg će se izraditi sektorske strategije, akcijski planovi i standardni operativni postupci za pojedine situacije.

STABILNOST I SPRJEČAVANJE UGROZA - PREDUVJETI GOSPODARSKOG RAZVOJA

Kao što se sjećate, predsjednik Vlade RH i HDZ-a mr. sc. Andrej Plenković predstavio je krajem lipnja u Hrvatskom saboru prijedlog Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske i Zakon o domovinskoj sigurnosti.

- Sigurnost građana i državnog teritorija jedna je od temeljnih zadaća svake države i društva. Sprječavanje sigurnosnih ugroza pak preduvjet je razvoja gospodarstva, ostvarivanja dobrobiti i prosperiteta hrvatskih ljudi, povećanja kvalitete života i demografske revitalizacije. Demokratski i stabilan politički sustav ne može djelovati bez sigurnosti - jer je ona preduvjet stabilnosti - istaknuo je, između ostalog, predsjednik Plenković predstavljajući u sabornici ovaj važni strateški dokument.

Pohvalio je entuzijazam, energiju i uključivost pristupa koji je pri izradi Strategije pokazao potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević, zajedno sa svojim timom.

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/strategija-nacionalne-sigurnosti-stabilnost-i-sprjecavanje-ugroza-preduvjeti

http://www.hdz.hr/vijest/nacionalne/hrvatsku-nitko-nikad-vise-nece-ugroziti