HDZ-ov Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo nastavlja s redovnim aktivnostima, u sklopu kojih je održana i prva ovogodišnja sjednica - na kojoj su predstavljena nova zakonska rješenja i projekti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Niz novih mjera

Konkretno, radi se o već usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, koje će ubrzati i olakšati investicije, osobito one velike. Tako će se za državne strateške projekte građevinska i uporabna dozvola moći će ishoditi bez obzira jesu li riješeni imovinsko-pravni odnosi, uz predočenje dokaza da je pokrenut postupak izvlaštenja i da je novac za to deponiran na poseban račun kod suda.

Oporavak građevinskog sektora

Razgovaralo se i o Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji su u saborskoj proceduri prošli prvo čitanje.

Predstavljeni su i uspješno odrađeni pozivi energetske obnove za višestambene zgrade i ustanove koje obavljaju odgojno-obrazovne djelatnosti, čime se želi ubrzati oporavak hrvatskoga građevinskog sektora.

Modernizacija informatičkog sustava

Jedan od prezentiranih projekata jest i informatički sustav prostornoga uređenja (ISPU) kojim se želi u jednu cjelinu spojiti Geoportal, katastar i prostorni planovi, što će svakom građaninu omogućiti jednostavan pristup informacijama o pravilima korištenja prostora, planovima koji su u izradi te izvješćima o javnim raspravama.

Također, članovima Odbora predočeni su i planovi o novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu koji je trenutačno u izradi te su im dane detaljnije informacije o osnivanju radne skupine za izradu Zakona o legalizaciji infrastruktura.