nadopunskim lokalnim izborima 2009. godine izabrana sam na dužnost zamjenicenačelnika Općine Gvozd iz redova pripadnika hrvatskog naroda. Svoju dužnostobavljam do idućih lokalnih izbora koji su zakazani za dan 19. svibnja 2013.godine. Prilikom stupanja na dužnost zamjenice načelnika Općine Gvozd dobilasam od načelnika Općine Gvozd gospodina Branka Jovičića službeni telefon,prijenosno računalo i fotoaparat.

 

Općinskovijeće je donijelo Odluku o tome da načelnik i dva zamjenika načelnika - kolikoih ima ova općina, mogu neograničeno koristiti zadužene uređaje za obavljanjedužnosti. Naravno da sve preuzete stvari trebamo vratiti po završetku mandata.

 

Dana,6. ožujka 2013. godine dobila sam dopis od načelnika općine da vratim preuzetasredstva bez odlaganja, s obzirom da me općinski načelnik neće zaduživati kaozamjenicu načelnika s poslovima i zadacima za koje su navedena sredstvapotrebna. Isti dan sam poslala odgovor na zaprimljeni dopis u kojem samnapisala da ću zadužena sredstva vratiti po završetku mandata, a da ću svezapočete poslove obavljati također do kraja moga mandata.

 

Dana,27. ožujka 2013. godine, oko 17,30 sati vidjela sam da mi je mobitel isključenpo nalogu načelnika Branka Jovičića            Želimda napomenem, da službeni mobitel ima i drugi zamjenik načelnika koji je Srbini kome nije isključen mobitel, niti je bilo koji drugi službeni mobitelisključen.

 

Činjenicaje da je isti mobitel samo meni isključen iz razloga što sam Hrvatica, i što jepoznata činjenica da ovaj načelnik ne poštuje niti uvažava ikoga drugoga osimpripadnika srpske nacionalnosti.   Istinačelnik koristi službeni auto u svoje privatne svrhe, vozeći se svakodnevno uKarlovac gdje mu žive djeca i žena.

 

Ovakvoponašanje načelnika samo je nastavak dugogodišnjeg omalovažavanja Hrvata uOpćini Gvozd od strane načelnika, počevši od mijenjanja naziva imena naseljaGvozd, nefinanciranja udruga i društava koje vode Hrvati do sustavnogomalovažavanja mene kao njegove zamjenice na što sam već nekoliko puta upozoravalanadležne institucije i javnost. Prilikom izglasavanja proračuna Općine Gvozd za2013. g. djelatnicima Općine bilo je zabranjeno dostaviti mi prijedlogproračuna u zadnjem razdjelu kako sam tražila.

 

Uvremenu kada hrvatska javnost suosjeća s pojedinim istupima protiv Srba, napodručju Republike Hrvatske, u jednoj od najsiromašnijih općina u državi,prometno izoliranoj, Hrvati koji su ne svojom voljom istjerani iz svojih domovau Bosni i Hercegovini te došli živjeti ovdje, doživljavaju konstantno vrijeđanje,omalovažavanje i sustavno maltretiranje od načelnika Općine.

 

Otjeraniiz svojih domova, novi život potražili smo na tlu slobodne Hrvatske, no ovakavsuživot Srba i Hrvata u Općini Gvozd gdje Srbi vladaju govori koliko je njihovapel za mirnim suživotom u sredinama gdje su oni manjina licemjeran.

 

Hrvatiiz Gvozda mole i apeliraju sve nadležne institucije da na trenutak svratepogled u jednu od najtužnijih općina u Hrvatskoj, gdje svakim danom ima svemanje Hrvata, te da nam barem riječju utjehe posvete malo pozornosti.

 

 

 

 

 

Marija Idžan