Vijesti
25. 11. 2021.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Snažnija prevencija i podrška žrtvama, strože kazne, nova skloništa & 0-24 SOS telefon

Zajednica žena HDZ-a „ Katarina Zrinski“: Važno je iznova podsjetiti na prepoznavanje i prijavljivanje nasilja kao neprihvatljivog oblika diskriminacije žena te društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode. Naša Vlada RH vodi politiku nulte tolerancije na nasilje nad ženama i u obitelji te poduzima niz aktivnosti kojima se unaprjeđuje sustav prevencije i zaštite žrtava - od poboljšanja strateškog i zakonodavnog okvira preko Nacionalnog pozivnog centra 116 006, 24/7/365 do osiguranja dostupnosti usluga smještaja i savjetovanja u skloništima u svim županijama. 

Priopćenje koje potpisuje predsjednica Zajednice žena HDZ-a Nada Murganić donosimo u cijelosti:

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na 25. studenog 1960. kada su u Dominikanskoj Republici, po nalogu diktatora Rafaela Trujilla, brutalno ubijene sestre Patria, Minerva i Maria Teresa Mirabal.

Ukloniti šutnju, stigmu i sram 

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama važno je podsjetiti na prepoznavanje i prijavljivanje nasilja kao neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te na razumijevanje nasilja kao oblika diskriminacije žena. 

Uz stvaranje svijesti o važnosti prevencije i prijavljivanja nasilja, obilježavanjem Međunarodnog dana nastoji se i ukloniti šutnja, stigma i sram koji okružuju djela nasilja nad ženama. 

Politika nulte tolerancije na nasilje 

Vlada Republike Hrvatske vodi politiku nulte tolerancije na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji te poduzima niz aktivnosti kojima se unaprjeđuje sustav prevencije, zaštite i podrške žrtvama nasilja - od poboljšanja zakonodavnog i strateškog okvira do osiguranja regionalne dostupnosti usluga za žrtve nasilja u obitelji kroz uslugu smještaja u skloništima na području cijele Republike Hrvatske. 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Nove sigurne kuće, 0-24 SOS telefon, oštrije kazne & snažniji položaj žrtava!

Osiguran je nastavak rada Nacionalnog pozivnog centra 116 006, 24/7/365, kao što su osigurana i financijska sredstva za nastavak rada udruga koje provode usluge savjetovanja i pomaganja žrtvama nasilja u obitelji. Pokrenuta je nacionalna medijska kampanja sa sloganom #empatijasada. 

Iskorjenjivanje - preduvjet ravnopravnosti spolova 

Nasilje nad ženama i nasilje u obitelji često je skriveno i upravo zato je jako opasno. Žrtve nasilja u obitelji najčešće su žene, no žrtve mogu biti i djeca, starije osobe i osobe s invaliditetom koje su nemoćne da se suprotstave nasilniku.

U ime Zajednice žena HDZ-a „ Katarina Zrinski“ poručujem da je nasilje nad ženama nedopustivo - napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su ravnopravnosti spolova. Adekvatni i transparentni sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera glavne su aktivnosti kojima će se nastaviti borba protiv nasilja i za suzbijanje svakog oblika nasilja u našem društvu.

A A A