Zajednice

Mladež HDZ-a

Da bi se mladim ljudima omogućilo da do izražaja dođu njihovi interesi, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici 13. rujna 1990. utemeljena je Mladež HDZ-a.

Više podataka o našemu stranačkom podmlatku možete naći na njegovim internetskim stranicama. Mladež HDZ-a prvi je stranački podmladak u Hrvatskoj koji je uključen na Internet od svibnja 1996. godine.

A A A