Vijesti
25. 11. 2021.

Sloboda od nasilja je pravo, a nasilje nad ženama neprihvatljivi zločin koji zaslužuje svaku osudu i najstrožu kaznu

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (2). Iz Banskih dvora: Od početka svog 1. mandata ova je Vlada RH, predvođena Andrejem Plenkovićem, poduzimala niz mjera u cilju borbe protiv nasilja. Hrvatska je 5. država u Europi koja je osigurala nacionalnu SOS TEL liniju za žrtve (116 006), koja radi 24/7/365. Osigurali smo i skloništa u svim županijama i strože kazne za počinitelje te zakonskim izmjenama omogućili osnivanje obiteljskih odjela na općinskim sudovima.

Danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, fenomena kojem prečesto svjedočimo i koji ima razoran utjecaj ne samo na žrtve, već i na društvo u cjelini. Obilježavanje ovog dana važno je za senzibiliziranje i edukaciju javnosti te slanje jasne poruke da nasilje nema opravdanja, da se ne smije tolerirati i da ono nije privatna stvar - ističe se u priopćenju Vlade RH.

Niz mjera u cilju prevencije & borbe protiv nasilja

Od početka prvog mandata (2016.) ova je Vlada poduzimala niz mjera u cilju sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Snažnija prevencija i podrška žrtvama, strože kazne, nova skloništa & 0-24 SOS telefon

Ratificirali smo Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji - nastavlja se u priopćenju - čime smo poslali važnu poruku da je nasilje u Hrvatskoj neprihvatljivo.

Podršku ciljevima Konvencije dali smo kroz njezinu ratifikaciju, a njenu svrhu ostvarujemo kroz implementaciju.

Strože kazne, skloništa u svim županijama, nacionalna SOS linija

U protekle tri godine, od stupanja na snagu Konvencije, izmijenili smo kazneno zakonodavstvo kako bismo osigurali strože kazne za počinitelje nasilja i omogućili njihovo brže procesuiranje.

Osigurali smo osnivanje skloništa za žrtve u svim hrvatskim županijama, pojačali smo edukaciju i pokrenuli medijsku kampanju o štetnosti nasilja. Uveli smo telefonsku nacionalnu SOS liniju za žrtve, dostupnu 24 sata svaki dan u tjednu - naglašavaju iz Banskih dvora.

Izmijenili smo Zakon o sudovima kako bismo omogućili osnivanje obiteljskih odjela na općinskim sudovima te smo pristupili izradi Nacionalne strategije za suzbijanje seksualnog nasilja.

Kvalitetna suradnja s udrugama i inicijativama

Poduzete mjere rezultat su otvorenog razgovora te kvalitetne i korisne suradnje s predstavnicima udruga i inicijativa koje se bave problemom nasilja, na čemu im i na današnji dan zahvaljujemo.

Vjerujemo da će se naša suradnja, koja je dobar primjer zajedničkog djelovanja vlasti i civilnog društva u provedbi politika od interesa za opće dobro, nastaviti i u budućnosti.

Naše aktivnosti pokazatelj su da želimo stvoriti društvo u kojem se institucijama vjeruje, nasilje ne tolerira, a počinitelji kažnjavaju.

Integrirani pristup državnih i pravosudnih tijela & civilnog društva i medija

Politička volja za borbu protiv nasilja nad ženama nesumnjivo postoji, ali, kako bi bila još učinkovitija, potreban je integrirani pristup svih državnih i pravosudnih tijela, ali i civilnog društva i medija.

Sloboda od nasilja je pravo, a nasilje nad ženama zločin o kojem ne smijemo šutjeti, on je strašan i neprihvatljiv te zaslužuje svaku osudu i najstrožu kaznu. To je pitanje humanosti i solidarnosti i zato je pristup države i društva ovom problemu pokazatelj civilizacijskog razvoja, ali i obveza Hrvatska kao moderne europske države i članice Europske unije - zaključuje se u priopćenju Vlade RH.

A A A