Dokumenti

Izbori za Europski parlament 2014.

EU FIN-IZVJ 2014.

EU IZ-DP 2014.

EU IZ-TP 2014.

EU IM-MO 2014.

EU potvrda 2014.

Dopis 2014.

EU Obrazac IZ-TP 2014.

EU Obrazac IZ-DP 2014.

EU Obrazac IZ-MO 2014s.

EU potvrda 2014.

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 2013.

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe 2013.

Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje 2013.

Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe 2013.

Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe

Izvješće o troškovima izborne promidžbe

Podaci o cijeni i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe

A A A