Izbori

Unutarstranački izbori 2021.

Izmjene Naputka o određivanju članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora te imenovanju promatrača kandidata na unutarstranačkim izborima(Novo)

POPIS BIRAČKIH MJESTA (Novo)


Na temelju članka 76. stavak 2. i članka 97. stavka 1. i 3. Statuta HDZ-a („Narodne novine“ broj: 54/18) u vezi s člankom 37a. stavak 3. točka e). Statuta Hrvatske demokratske zajednice od 29. travnja 2000. i njegovim izmjenama i dopunama i članka 4. Pravilnika o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Ur.broj: 05-20/768 od 19. listopada 2021. godine, Nacionalno vijeće Hrvatske demokratske zajednice, na sjednici održanoj 12. srpnja 2021. godine, donijelo je:

O D L U K U

o održavanju unutarstranačkih izbora u lokalnim i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice

 

I.

Unutarstranački izbori u lokalnim i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice provest će se u razdoblju od 1. rujna do 5. prosinca 2021. godine.

II.

Izborne skupštine teritorijalnih organizacija HDZ-a održat će se u vremenu od:

15. rujna do 17. listopada 2021. godine u temeljnim organizacijama HDZ-a

18. listopada do 14. studenoga 2021. godine u općinskim, gradskim i organizacijama HDZ-a gradskih četvrti

15. studenoga do 5. prosinca 2021. godine u županijskim organizacijama HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba.

III.

Izbori za predsjednike i potpredsjednike općinskih, gradskih i županijskih organizacija HDZ-a, organizacija HDZ-a gradskih četvrti i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba, održat će se:

17. listopada 2021. godine – prvi krug

24. listopada 2021. godine – drugi krug.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

——

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za izborne skupštine u županijskim organizacijama HDZ-a i Gradskoj organizaciji HDZ-a Grada Zagreba

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za izborne skupštine temeljnih organizacije HDZ-a (okvirni)

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za izborne skupštine općinskih i gradskih organizacija i organizacija HDZ-a gradskih četvrti (okvirni) 

Naputak o radu biračkih odbora HDZ-a 

Naputak o određivanju članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora te imenovanju promatrača kandidata na unutarstranačkim izborima 

Odluka o održavanju unutarstranačkih izbora u lokalnim i područnim organizacijama Hrvatske demokratske zajednice 

Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za izbor predsjednika i potpredsjednika općinskih, gradskih i županijskih organizacija HDZ-a, organizacija HDZ-a gradskih četvrti i Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba

Epidemiološke mjere na unutarstranačkim izborima u HDZ-u

Pravilnik o unutarstranačkim izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici

A A A