Zajednice

Akademska zajednica HDZ-a "Dr. Ante Starčević"

Tajništvo Zajednice

Trg žrtava fašizma 4
10000 Zagreb, HR
Tel:+385-1-4553-000
Fax:+385-1-4553-752

O nama

Akademska zajednica „Ante Starčević“ zasebni je oblik organiziranja unutar Hrvatske demokratske zajednice.

Zajednica okuplja akademske građane, intelektualce koji su - svjesni vlastite odgovornosti za razvoj i napredak hrvatskog društva - zainteresirani za sudjelovanje u pridonošenju općem dobru kroz bolje, svrhovitije korištenje svih hrvatskih, a osobito znanstvenih, inovacijskih i inih ljudskih potencijala. Zajednica okuplja ljude svih socijalnih grupacija - bez obzira jesu li članovi naše stranke ili ne - a koji se priklanjaju politici HDZ-a i prihvaćaju njegova temeljna načela i program.

Svrha je Zajednice poticati slobodu stvaralaštva te razvoj intelektualnih i stvaralačkih potencijala svakog čovjeka, kao i dodatno ojačati položaj intelektualaca unutar HDZ-a.

Suradnja, pridonošenje i preuzimanje odgovornosti u svim sferama u kojima se govori ili raspravlja o afirmaciji znanosti, obrazovanja, humanizma, kulture i umjetnosti predstavlja glavnu zadaću Zajednice. 

Predsjednik: izv. prof. dr. sc. Davor Filipović 

Potpredsjednici: 

  • prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
  • doc. dr. sc. Dinko Čutura
  • prof. dr. sc. Drago Šubarić

Članovi Predsjedništva:

  • izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković
  • prof. dr. sc. Pavo Barišić
  • prof. dr. sc. Mislav Grgić

Međunarodni tajnik: doc. dr. sc. Tomislav Sokol

Glavni tajnik: Karlo Kolesar, struč. spec. oec.

Pristupnica

Pravilnik Akademske zajednice HDZ-a „Ante Starčević“.

A A A